Profesoresha nga Harvardi, Shoshana Zuboff, shkroi një libër monumental rreth rendit të ri ekonomik ...

Lexoni më tej

Gjate protestes se dyte, 20 maj 2020 ...

Lexoni më tej

Me datë 21 prill Namex.it në Romë bëri një takim virtual me përfaqësues të ...

Lexoni më tej

Do doja të thosha se pata një javë normale por fatmirësisht duhet të pranoj ...

Lexoni më tej

Miq, kjo është një video e realizuar shumë shpejt, ku ju shpjegojmë sitë përdorni ...

Lexoni më tej

Korrupsioni në Shqipëri, sipas organizatës Transparency International, Bankës Botërore dhe disa organizatave monitoruese shqiptare, ...

Lexoni më tej

Ndonëse nga ana teknologjike uebinaret ofrojnë shumë lehtësi në pjesëmarrje, në të njëjtën kohë ...

Lexoni më tej

Rishtazi krijova një video të shkurtër udhëzuese se si mund të regjistroheni për të ...

Lexoni më tej