Një projekt tjetër shumë i bukur për mua ishte edhe krijimi një platforme komunikimi ...

Lexoni më tej