3 menyra si e rrisni biznesi tuaj

Ka vetëm 3 mënyra për të rritur biznesin tuaj

Pa shumë fjalë dhe pa u zgjatur:

  1. Rrisni numrin e klientëve
  2. Rrisni vlerën mesatare për transaksion të çdo klienti
  3. Rrisni numrin e transaksioneve për çdo klient

Video të tjera mund t’i gjeni te https://sfidabiznesi.com/video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top